Meer weten?

Kiki Muthert, halfzus van Marjolein en Annigje Kruytbosch, hebben het initiatief genomen om deze website als een eerbetoon aan Marjolein Muthert in te richten. Beiden vinden het belangrijk om het kleurrijke en bijzondere werk van Marjolein onder de aandacht van een groter publiek te brengen.

De titels van de werken zijn toegekend door de auteurs van deze website naar aanleiding van het afgebeelde onderwerp of een omschrijving op het werk zelf.

Deze website is verre van compleet. Noch in werken, noch in informatie over Marjolein. Alle informatie over Marjolein is zeer welkom! info@marjoleinmuthert.nl

Kiki Muthert
Annigje Kruytbosch